Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hur påverkar fysisk aktivitet och motorisk förmåga barns skolprestationer?

Kan ett barns förmåga att göra en kullerbytta eller hoppa på ett ben hänga ihop med dess skolprestation och varför har barn idag slutat palla äpplen? Om detta och mycket mer kommer Ingegerd Ericsson att ge kunskap om den 9 maj då hon kommer till Örebro för att föreläsa om fysisk aktivitet, motorisk förmåga och skolpresentationer.

mån 09 maj 2022
13:30 - 16:00
lör 30 apr 2022
Engelbrektsskolans aula

Som utgångspunkt för sina argument har Ingegerd Ericsson sin egen forskning i ”Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil" där hon följde klasser från skolår 1 till 9 och undersökte bland annat hur daglig idrottsundervisning och motorisk träning påverkar skolprestationer. Dessutom kommer hon ta upp annan aktuell forskning inom området. Är du intresserad av vilka argument som finns för att jobba med mer fysisk aktivitet i skolan och stärka motorisk förmåga hos barn och unga är detta föreläsningen för dig.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar med barn och unga, fysisk aktivitet och/eller måluppfyllelse i skolan.

Kostnad

Föreläsningen är gratis. Vi bjuder på fika. Meddela behov av specialkost i samband med anmälan.

Arrangör

Föreläsningen arrangeras i samverkan mellan Örebro kommun, Region Örebro län, RF SISU Örebro län och Rörelsenätverket i Örebro.

Kontakt