Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Informationsdag: Forskning – en del i omställningen till Nära vård

Varmt välkomna till en dag då vi får ta del av forskningsprojekt som bidrar till omställningen till en mer Nära vård

tis 11 okt 2022
09:00 - 16:00
Wilandersalen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Anmäl dig här!

Deltagande är kostnadsfritt men anmälan är obligatorisk. Anmälan måste göras senast den 20 september 2022. Fika samt lunch ingår. Endast fysisk närvaro. Vid frågor vänligen kontakta vår funktionsbrevlåda via e-post.

Dagen kommer att modereras av Mattias Damberg, forskningsledare inom Nära vård, Region Västmanland.

Program

 • 09.00-09.05
  Välkommen!
 • 09.05-09.50
  Omställningen till Nära vård
  Lisbeth Löpare Johansson - nationell samordnare för
  omställningen till Nära vård, SKR
 • 09.50-10.00
  Forskningsområdet Nära vård
  Ylva Nilsagård - forskningsledare Nära vård, Universitetssjukvårdens
  forskningscentrum, Region Örebro län (RÖL)
 • 10.00-10.20
  Paus
 • 10.20-10.50
  Hälsofrämjande arbetssätt i primärvården –
  en implementeringsstudie
  Emma Nilsing Strid - forskningshandledare, Universitetssjukvårdens
  forskningscentrum, RÖL
  Kerstin Angergård - verksamhetsutvecklare Utvecklingsenheten,
  RÖL
 • 10.50-11.20
  Telefonbaserad psykologisk behandling av
  depression hos äldre
  Johnny Pellas - doktorand specialistpsykolog,
  Region Västmanland
 • 11:20-11:30
  Perspektiv på forskning som stöd till omställningen
  Lena Adolfsson - områdeschef Nära vård, RÖL
 • 11.30-12.00
  Internetbehandling för patienter med övervikt och
  obesitas – en pilotstudie
  Marije Galavazis - överläkare medicin, Universitetssjukhuset
  Örebro, RÖL
  Stina Ståhl - legitimerad psykolog, Överviktsenheten,
  medicinmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro, RÖL
 • 12.00-13.00
  Lunch
 • 13.00-14.00
  Organisationsforskning vid omställning till nära vård
  Dag Norén - organisationsforskare, Governo AB
 • 14.00-14.30
  Mobil verksamhet i Sala
  Andreas Ranhem - verksamhetschef, överläkare,
  Region Västmanland
 • 14.45-15.15
  Hur fungerar och hur utvärderas äldrevårdsmottagningen
  vid Kumla VC
  Mikko Hellgren - allmänläkare, Kumla VC, RÖL
 • 15.15-15.45
  Paneldiskussion
  Lisbeth Löpare Johansson, Dag Norén, Lena Adolfsson,
  Mats G Karlsson, Ingmar Ångman, Ylva Nilsagård samt
  Margareta Jansson
 • 15.45-16.00
  Strategiska satsningar
  Mats G Karlsson - områdeschef Forskning och utbildning,
  RÖL

  Avslutning och arbetet vidare
  Ylva Nilsagård