Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förstå din elanvändning och dina elkostnader

Det är enkelt att se hur elanvändningen påverkar ditt företags energikostnader, och var det går att energieffektivisera – lär dig hur på det här webbinariet. Vi går igenom innehållet i en el- och nätfaktura och hur det går till att hämta ut sin data från nätägaren.

fre 11 nov 2022
10:00 - 11:00
Länk till Microsoft Teams skickas efter anmälan

Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Mälardalen bjuder in till den första fristående delen i en webbinarieserie om energieffektivisering för företag.

Webbinarieserien kommer bland annat handla om snabba energisparåtgärder inför vintern, lastförflyttning, långsiktiga energieffektiviseringsinvesteringar och värdet i att anpassa sin elanvändning över dygnet.

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Webbinarieserien arrangeras inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige, som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).