Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förstärkning i MI

MI är en metod som är under ständig utveckling tack vare att MI är så starkt förankrad i forskning. De senaste 15 årens forskning gör att man idag vet mycket mer om MI:s processer, resultat, förändringens språk samt hur kliniker lär sig MI. Detta innebär också en rad förändringar i metoden där tidigare centrala delar har lyfts bort och andra delar har blivit mycket viktigare.

tor 15 sep - fre 16 sep 2022
09:00 - 16:00
ons 17 aug 2022
City Konferenscenter, Örebro

Syfte

Boosterdagarnas syfte är att

  1. ge en möjlighet att utveckla MI- kompetensen
  2. få en uppdatering av ny kunskap kring MI 
  3. inspirera till att vilja fortsätta utveckla MI-kompetensen.

Innehåll 

Dagarna kommer bestå av teori och träning i

  • de delar av MI som forskning visat mest betydelsefulla
  • de fyra processerna – engagera, fokusera, locka fram och planera
  • att hantera dissonans (”svåra” klienter)
  • att kombinera MI och myndighetsövning

Det kommer också ges tillfällen för träning, diskussion och reflexion kring ditt eget MI-arbete.

Utbildare

Utbildare är socionom Fredrik Eliasson med över 20 års erfarenhet av att arbeta med utsatta människor. Fredrik är medlem i MINT (Motivation Interviewing Network of Trainers) och utbildar och handleder andra MI tränare och MINT medlemmar i Sverige och internationellt..

Målgrupp

Medarbetare inom socialtjänsten i Örebro län som arbetar med MI, både inom myndighetsutövning och utförande.

Anmälan senast

30 juni 2022

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO