Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Framtidens arbetsmarknad

Tema: ”En omvärld i förändring” - kriser och krig påverkar oss alla. Vilka blir kon- sekvenserna och effekterna på arbetsmarknaden? Vad får det för betydelse på framtida utbildnings- och kompetensbehov. Hur ser arbetsliv och arbetsplatser ut i framtiden?

ons 08 jun 2022
08:15 - 15:30
ons 01 jun 2022
City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Alla länets studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, skolledare och andra intresserade av arbetsmarknads- och kompetensfrågor är välkomna!

PROGRAM:

08.15-09.00 Kaffe och smörgås

09.10 Maria Svensson Wiklander från The remote lab - knowledge and develop-ment node for the future of remote working. Trender kring framtidens arbetsliv och pandemins effekter. Nya möjligheter till ett flexibelt arbetsliv. Städer och regioner kan komma att påverkas av ett mer distribuerat arbetsliv.

10.45 Wilma Toivola och Mathilda Arthursson från Försvarsmakten. Första steget in i Försvarsmakten, vad gör vi, hur ser en karriärväg ut, vad krävs för att komma in samt hur en värnplikt kan se ut. Vi är som ett litet samhälle i samhället.

12.00 Lunch

13.00 Rebecca Gerdin och Gustav Rautatammi, ambulanssjuksköterskor från Ambulansen Örebro. Vägen till ambulansen, arbetet i ambulansen, fort-satta möjligheter och varför vi älskar vårt arbete.

13.45 Sara Sundbladh och Åsa Lidbom från Polisen. Hur ser utbildningsvägarna ut för att arbeta som polis eller inom polisen? Vilka är behörighetskraven? Vilka är olika yrken finns inom polisen och vilka är karriärvägarna? Idag är efterfrågan hög av fler poliser, vilka jobb finns i länet?

14.50 Pär Hailee från Barn- och fritidsprogrammet på Alléskolan berättar om yrkesutgång väktare.

15.10 Mingel med kaffe. Projektet #vägledKompetens ställer ut i foajen

15.30 Avslutning