Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fredagsakademi: Framtidens infrastruktur

Susanne Skovgaard, chef strategisk utveckling, Trafikverket kommer till Fredagsakademin och samtalar om framtidens infrastruktur. 

fre 29 jan 2021
13:30 - 15:30
Digitalt

Det svenska transportsystemet genomgår stora skiften. El ser ut att blir norm liksom uppkopplade och självkörande fordon. Det fossilfria transportsystemet är på väg att realiseras på allvar.

Den 29 januari kommer Susanne Skovgaard med kollegor att dela med sig kring hur Trafikverket agerar för att sätta tryck i omställningsarbetet.

Susanne Skovgaard är chef för den centrala funktionen Strategisk utveckling vid Trafikverket. Strategisk utveckling följer förändringar och trender i omvärlden och omsätter denna kunskap i förslag till långsiktig inriktning och mål för transportsystemets utveckling.

Susanne är nationalekonom och har haft ledande befattningar och strategiska roller exempelvis vid WSP, Transek, regeringskansliet och Vägverket.

Varmt välkommen att delta i samtalet!