Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

GCP 2 dagarskurs

GCP 2 dagarskurs

ons 17 mar - tor 18 mar 2021
08:00 - 16:30

Kursen är fullbokad

Om du vill stå på väntelista för kursen skicka e-post till:

Åsa Kälvesten

 

Två dagars utbildning för prövningsteamet, prövare, forskningssköterskor samt andra som arbetar med eller är intresserade av kliniska prövningar.

Kursarrangör är Avdelningen för kliniska prövningar, Region Örebro län.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med, kommer att arbeta med eller har intresse av kliniska prövningar. Kursen täcker det utbildningskrav inom GCP, Good Clinical Practice, som ställs på prövare och forskningssköterskor.

Innehåll:

Från pre-klinik till färdigt läkemedel
GCP, Good Clinical Practice
Föreskrifter och direktiv i kliniska prövningar
Biobankslagen
Incidenter och biverkningsrapportering
Avtal vid kliniska prövningar 
Statistik i kliniska prövningar 
Monitorering
Klinisk prövning av medicintekniska produkter
Prövarens perspektiv på kliniska läkemedelsprövningar 
Etiklag och etikprövningsnämnder
Inspektioner

Avgift:
För deltagare från Region Örebro och Örebro universitet är kursen kostnadsfri.
För övriga deltagare är kursavgiften 2000 kr exkl moms.
För deltagare från andra regioner som Region Örebro eller Örebro universitet samarbetar med kan avgiften komma att tas bort.
 I priset ingår konferensmaterial, lunch och fika.
(2 500 kr om anmälan efter sista anmälningsdag)

Sista anmälningsdag 3 mars 2021