Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grundutbildning BBIC

BBIC (barns behov i centrum) används vid handläggning, genomförande och uppföljning av insats inom den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC syftar till att stärka barnets delaktighet och inflytande, förbättra samarbete och skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insats lättare kan följas upp.

tis 29 mar - ons 30 mar 2022
09:00 - 16:00
tis 15 mar 2022
Digitalt via Teams

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en förståelse för vad BBIC är och hur det används. Teoretiska genomgångar varvas med gruppdiskussioner och övningar.

Utbildningens fyra delar:

 - Grundprinciperna

 - Triangeln

 - Aktualisera, utreda och besluta

 - Utforma, genomföra och följa upp

OBS! För att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är det viktigt att du inför utbildningen läser BBIC grundbok och metodstöd. Vi kommer använda böckerna under utbildningsdagarna, ha dem därför tillgängliga. Böckerna kan beställas alternativt laddas ner via Socialstyrelsens hemsida.

För kursintyg krävs närvaro båda dagarna.

Utbildningsansvariga är BBIC-utbildare Linda Wilhelmson, Lindesbergs kommun, Emma Norman, Kumla kommun och länets BBIC-samordnare står för det tekniska.

Avgift

Kostnadsfritt

Målgrupp

Socialsekreterare inom kommunerna i Örebro län, studenter i mån av plats.

Kontaktpersoner

Linda Wilhelmsson, 079-060 4734

Emma Norman, 070-588 0811