Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Grundutbildning BBIC

BBIC (barns behov i centrum) används vid handläggning, genomförande och uppföljning av insats inom den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC syftar till att stärka barnets delaktighet och inflytande, förbättra samarbete och skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insats lättare kan följas upp.

mån 30 jan - tis 31 jan 2023
09:00 - 16:00
lör 21 jan 2023
City Konferenscenter, Örebro

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en förståelse för vad BBIC är och hur det används. Teoretiska genomgångar varvas med gruppdiskussioner och övningar.

Utbildningens fyra delar:

 - Grundprinciperna

 - Triangeln

 - Aktualisera, utreda och besluta

 - Utforma, genomföra och följa upp

OBS! För att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är det viktigt att du inför utbildningen läser BBIC grundbok och metodstöd. Vi kommer använda böckerna under utbildningsdagarna, ha dem därför tillgängliga. Böckerna kan beställas alternativt laddas ner via Socialstyrelsens hemsida.

För kursintyg krävs närvaro båda dagarna.

Utbildningsansvariga är BBIC-utbildare Regina Holmberg och Maria Lundgren, socialtjänsten i Örebro.

Avgift

1845 kr inkl fika och lunch (varav 400 kr/dag går till utbildande kommun).

Målgrupp

Socialsekreterare i kommuner som inte ingår i Yrkesresan eller med vikariat inom kommunerna i Örebro län, studenter i mån av plats.

Kontaktpersoner

Maria Lundgren, 019-21 23 86

Regina Holmberg, 019-21 28 05