Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grundutbildning BBIC

BBIC (barns behov i centrum) används vid handläggning, genomförande och uppföljning av insats inom den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC syftar till att stärka barnets delaktighet och inflytande, förbättra samarbete och skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insats lättare kan följas upp.

ons 06 dec - tor 07 dec 2023
09:00 - 16:00
Karlskoga folkhögskola
Sista anmälningsdag -
ons 29 nov 2023

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en förståelse för vad BBIC är och hur det används. Teoretiska genomgångar varvas med gruppdiskussioner och övningar.

Utbildningens fyra delar:

 - Grundprinciperna

 - Triangeln

 - Aktualisera, utreda och besluta

 - Utforma, genomföra och följa upp

OBS! För att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är det viktigt att du inför utbildningen läser BBIC grundbok och metodstöd. Vi kommer använda böckerna under utbildningsdagarna, ha dem därför tillgängliga. Böckerna kan beställas alternativt laddas ner via Socialstyrelsens hemsida.

För kursintyg krävs närvaro båda dagarna.

Utbildningsansvariga är BBIC-utbildare Sara Forslund och Emmelie Wennberg, socialtjänsten i Karlskoga.

Avgift

800 kr inkl fika och lunch.

Målgrupp

Socialsekreterare inom kommunerna i Örebro län, studenter i mån av plats.

Kontaktpersoner

Emmelie Wennberg, 0586-616 26

Flicka gunga