Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grundutbildning BBIC

BBIC (barns behov i centrum) används vid handläggning, genomförande och uppföljning av insats inom den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC syftar till att stärka barnets delaktighet och inflytande, förbättra samarbete och skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insats lättare kan följas upp.

mån 05 feb - tis 06 feb 2024
09:00 - 16:00
Sista anmälningsdag -
fre 26 jan 2024
City Konferenscenter, Örebro

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en förståelse för vad BBIC är och hur det används. Teoretiska genomgångar varvas med gruppdiskussioner och övningar.

Utbildningens fyra delar:

 - Grundprinciperna

 - Triangeln

 - Aktualisera, utreda och besluta

 - Utforma, genomföra och följa upp

OBS! För att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är det viktigt att du inför utbildningen läser BBIC grundbok. Boken används under utbildningsdagarna, ha den därför tillgänglig. Boken kan beställas alternativt laddas ner via Socialstyrelsens hemsida.

För kursintyg krävs närvaro båda dagarna.

Utbildningsansvariga är BBIC-utbildare Regina Holmberg, Åsa Larsson och Maria Lundgren, socialtjänsten i Örebro.

Avgift

1900 kr inkl fika och lunch (varav 400 kr/dag går till utbildande kommun).

Målgrupp

Socialsekreterare i kommuner som inte ingår i Yrkesresan eller med vikariat inom kommunerna i Örebro län, studenter i mån av plats.

Kontaktpersoner

Regina Holmberg, 019-21 28 05

Åsa Larsson, 019-21 25 39

Maria Lundgren, 019-21 23 86

Flicka gunga