Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grundutbildning i barnsamtal

En av de mest efterfrågade utbildningarna inom den sociala barnavården är i barnsamtal. Flera av länets kommuner har gemensamt tagit fram en grundläggande utbildning i barnsamtal. Utbildningen är en och en halv dag och bygger på deltagarnas aktiva medverkan. Den genomförs vid tre olika tillfällen.

tis 15 mar - tor 12 maj 2022
08:30 - 12:00

Utbildningens syfte är att bidra till en grundläggande bas för samtalsledare, att stärka barnets ställning till delaktighet genom att barnet ges möjlighet att komma till tals i frågor om sin situation och sitt liv.

Innehåll

 - Teori och regelverk kring barnsamtal

 - Barns mognad och utveckling

 - Samtalsledarens roll

 - Förberedelse

 - Inledning

 - Samtalsmetodik

 - Avslut av samtal

Utbildningen varvar teoretiska avsnitt med mycket reflektioner och övningar.

Den teoretiska basen är hämtad framför allt från Socialstyrelsens Att samtala med barn, Haldor Øvreeides Samtal med barn samt Margareta Gustavssons Barnets röst. Den senare används framför allt vid sk avtäckande samtal.

Målgrupp

Handläggare inom den sociala barnavården i Örebro län.

Utbildningstillfällen

Välj ett av följande utbildningstillfällen:

15 mars kl 08:30-16:00 och 16 mars kl 08:30-12:00, ladda ner inbjudanAnmäl dig här

5 april kl 08:30-16:00 och 7 april kl 08:30-12:00, ladda ner inbjudanAnmäl dig här

11 maj kl 08:30-16:00 och 12 maj kl 08:30-12:00, ladda ner inbjudanAnmäl dig här

Kostnad

600 kr

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO