Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Grundutbildning i barnsamtal

En av de mest efterfrågade utbildningarna inom den sociala barnavården är i barnsamtal. Flera av länets kommuner har gemensamt tagit fram en grundläggande utbildning i barnsamtal. Utbildningen är en och en halv dag och bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

mån 17 okt - tis 18 okt 2022
08:30 - 12:00
tor 06 okt 2022
City Konferenscenter, Örebro

Utbildningens syfte är att bidra till en grundläggande bas för samtalsledare, att stärka barnets ställning till delaktighet genom att barnet ges möjlighet att komma till tals i frågor om sin situation och sitt liv.

Innehåll

 - Teori och regelverk kring barnsamtal

 - Barns mognad och utveckling

 - Samtalsledarens roll

 - Förberedelse

 - Inledning

 - Samtalsmetodik

 - Avslut av samtal

Utbildningen varvar teoretiska avsnitt med mycket reflektioner och övningar.

Den teoretiska basen är hämtad framför allt från Socialstyrelsens Att samtala med barn, Haldor Øvreeides Samtal med barn samt Margareta Gustavssons Barnets röst. Den senare används framför allt vid sk avtäckande samtal.

Utbildare är socialsekreterare Ulrica Nilsson, Askersunds kommun och Caroline Olofsson och Sofia Ragnemyr, Örebro kommun.

Målgrupp

Handläggare inom den sociala barnavården i Örebro län.

Kostnad

1100 kr inkl fika och lunch dag 1, fm-fika dag 2.

Datum

17 oktober kl 08:30-16:00 och 18 oktober kl 08:30-12:00.

Anmälan senast

6 oktober 2022

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO