Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grundutbildning i barnsamtal

En av de mest efterfrågade utbildningarna inom den sociala barnavården är i barnsamtal. Flera av länets kommuner har gemensamt tagit fram en grundläggande utbildning i barnsamtal. Utbildningen är en och en halv dag och bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

tor 25 maj - fre 26 maj 2023
08:30 - 12:00
ons 03 maj 2023
City Konferenscenter, Örebro

Utbildningens syfte är att bidra till en grundläggande bas för samtalsledare, att stärka barnets ställning till delaktighet genom att barnet ges möjlighet att komma till tals i frågor om sin situation och sitt liv.

Innehåll

 - Teori och regelverk kring barnsamtal

 - Barns mognad och utveckling

 - Samtalsledarens roll

 - Förberedelse

 - Inledning

 - Samtalsmetodik

 - Avslut av samtal

Utbildningen varvar teoretiska avsnitt med mycket reflektioner och övningar.

Den teoretiska basen är hämtad framför allt från Socialstyrelsens Att samtala med barn, Haldor Øvreeides Samtal med barn samt Margareta Gustavssons Barnets röst. Den senare används framför allt vid sk avtäckande samtal.

Utbildare är socialsekreterare Gustav Jakobsson och Caroline Olofsson, Örebro kommun.

Målgrupp

Handläggare inom den sociala barnavården i Örebro län.

Kostnad

1350 kr inkl fika och lunch dag 1, fm-fika dag 2 (varav 400 kr/heldag till utbildande kommun).

Datum

25 maj kl 08:30-16:00 och 26 maj kl 08:30-12:00.

Anmälan senast

9 maj 2023

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Barnsamtal Triangel