Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grundutbildning i barnsamtal

En av de mest efterfrågade utbildningarna inom den sociala barnavården är i barnsamtal. Flera av länets kommuner har gemensamt tagit fram en grundläggande utbildning i barnsamtal. Utbildningen är en och en halv dag och bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

tor 18 jan - fre 19 jan 2024
08:30 - 12:00
Sista anmälningsdag -
tis 05 dec 2023
Örebro (se nedan)

Utbildningens syfte är att bidra till en grundläggande bas för samtalsledare, att stärka barnets ställning till delaktighet genom att barnet ges möjlighet att komma till tals i frågor om sin situation och sitt liv.

Innehåll

 - Teori och regelverk kring barnsamtal

 - Barns mognad och utveckling

 - Samtalsledarens roll

 - Förberedelse

 - Inledning

 - Samtalsmetodik

 - Avslut av samtal

Utbildningen varvar teoretiska avsnitt med mycket reflektioner och övningar.

Den teoretiska basen är hämtad framför allt från Socialstyrelsens Att samtala med barn, Haldor Øvreeides Samtal med barn samt Margareta Gustavssons Barnets röst. Den senare används framför allt vid sk avtäckande samtal.

Utbildare är socialsekreterare Gustav Ekerljung och Madeleine Neterovicz, Örebro kommun.

Målgrupp

Handläggare inom den sociala barnavården i Hällefors, Karlskoga och Örebro kommuner.

Kostnad

250 kr inkl fika och lunch dag 1, fm-fika dag 2.

Datum

18 januari 2024 kl 08:30-16:00 och 19 januari 2024 kl 08:30-12:00.

Plats

Dag 1: Brickebackens centrum, Föreningen Trädet

Dag 2: Kexen, Ribbingsgatan 1

Anmälan senast

5 december 2023

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Symbol triangel