Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hälsoekonomiskt seminarium - Effekter av patientavgifter i primärvård

Vid detta tillfälle presenterar Naimi Johansson, hälsoekonom vid UFC och doktorand vid Göteborgs universitet, temat "Effekter av patientavgifter i primärvård".

tor 21 jan 2021
10:15 - 11:30
På distans

Naimi Johansson har i sin kommande avhandling studerat hur antal besök i primärvård påverkas av en förändring i patientavgifter, dels bland unga och dels bland äldre i två svenska regioner. För att dra kausala slutsatser används kvasi-experimentell (ekonometrisk) metod och registerdata över vårdbesök. Resultaten visar att även låga patientavgifter har en effekt på sjukvårdsanvändning, men att effekterna skiljer sig i olika grupper bl.a. beroende på ålder och inkomstgrupp.

Anmäl ditt deltagande senast fredag den 15/1 till Linda Ryen.

Seminariet anordnas av det hälsoekonomiska nätverket som drivs gemensamt av Region Örebro län och Örebro universitet.