Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Halvtidsseminarium - Gabriele Ferrari

Titel: Percutaneous coronary intervention in no-touch and conventional saphenous vein grafts.

fre 24 sep 2021
11:00 - 13:00
Sal 2407, Campus USÖ, Örebro universitet / ZOOM

Mer information finns här!

Gabriele Ferrari håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event.

Sakkunniga:
Adj professor Ole Fröbert, Universitetssjukhuset Örebro 
Docent Shahab Nozohoor, SUS Lund
Docent Tal Hörer, Universitetssjukhuset Örebro

Seminarieledare: Domingos Souza