Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Halvtidsseminarium - Louise Norlander

Titel: Livskvalitet hos personer som opererats för Pectus Excavatum (trattbröst).

tor 28 okt 2021
13:00 - 15:00

Louise Norlander håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet.

Granskare: Anna Strömberg, Linköpings universitet. Liselotte Hermansson, Örebro universitet & Region Örebro län.


Seminarieledare: 
Agneta Anderzén Carlsson, Örebro universitet.

Anmäl dig till semiariet här senast 20/10 så kommer manus att skickas till dig en vecka före seminariet.