Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Halvtidsseminarium: Alvida Qvick

Alvida Qvick håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

ons 25 aug 2021
09:00 - 12:00
C2407, X-huset, Campus USÖ

Arbetets titel: "Cirkulerande biomarkörer för diagnos, behandlingsval och prognos vid lungcancer"

Sakkunniga:
Fredrik Enlund, docent, Region Kalmar län
Mårten Lindqvist, PhD, Örebro universitet
Samira Salihovic, PhD, bitr. lektor, Örebro universitet

Seminarieledare/huvudhandledare: Gisela Helenius

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event.