Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Halvtidsseminarium: Anders Vikerfors

Anders Vikerfors håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

fre 08 mar 2024
09:00 - 12:00
X4425, X-huset, Campus USÖ

Arbetets titel: Inflammation and urinary bladder

Sakkunniga:
Amir Sherif, docent, Umeå universitet
Eva Szabo, docent, Örebro universitet
Isak Demirel, docent, Örebro universitet

Ordförande: Gabriella Lillsunde-Larsson, Örebro universitet