Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Halvtidsseminarium: Anna-Karin Bäck

Anna-Karin Bäck håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

tor 02 dec 2021
13:00 - 15:00
C2409, Campus USÖ samt digitalt via Zoom

Arbetets titel: Optimal acquisition time, diuretic dosage and patient experience in a 99mTc-MAG3 renography.

Granskare: Rimma Axelsson, professor och överläkare, Karolinska Institutet. Peter Gjertsson, docent och överläkare, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Ylva Nilsagård, docent och leg. sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro universitet.

Seminarieledare: Håkan Geijer, adjungerad professor.

Anmäl dig till semiariet här senast 24/11 så kommer manus samt Zoom-länk att skickas till dig en vecka före seminariet.