Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Halvtidsseminarium: Dominik Glombik

Dominik Glombik håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

fre 21 apr 2023
10:00 - 12:00
X2407, X-huset, Campus USÖ

Arbetets titel: Penile cancer - aspects of diagnosis, prognosis and treatment

Sakkunniga:
Henrik Kjölhede, docent, Göteborgs universitet
Per Lindblad, lektor, Örebro universitet
Rosanne Reitsema, PhD, Örebro universitet

Ordförande: Gabriella Lillsunde-Larsson, Örebro universitet