Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Halvtidsseminarium: Eleftherios Ntouniadakis

Eleftherios Ntoudiakinis håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

fre 29 okt 2021
09:00 - 12:00
C2407, Campus USÖ, Örebro universitet

Arbetets titel: Subglottic stenosis: A challenging condition of the upper airway

Sakkunniga:
Docent, Linda Marklund, ÖNH-kliniken (kirurgsektionen), Karolinska Sjukhuset Solna, Stockholm
Med Dr., Andreas Ekborn, ÖNH-kliniken (luftvägssektionen) Karolinska Sjukhuset Solna, Stockholm.
Docent, Johan Knutsson, ÖNH-kliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

Seminarieledare/huvudhandledare: Josefin Sundh