Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Halvtidsseminarium: Felix Chelslín

Felix Chelslín håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

ons 31 maj 2023
13:30 - 16:00
X2407, X-huset, Campus USÖ

Arbetets titel: Placental molecular changes and foetal growth

Sakkunniga:
Anna Benrick, docent, Göteborgs universitet
Malin Linder Nording, docent, Umeå universitet
Andreas Ohlin, docent, Örebro universitet

Ordförande: Agneta Anderzén-Carlsson, Region Örebro län