Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Halvtidsseminarium, Jakob Hedlund

Jakob Hedlund håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

ons 17 maj 2023
10:15 - 12:00
X2409, X-huset, Campus USÖ samt digitalt via Zoom

Arbetets titel: ”Lärande under verksamhetsförlagd utbildning utifrån anestesisjuksköterskestudentens och handledarens perspektiv (LUVA)”

Sakkunniga:
Agneta Anderzen-Carlsson, docent, Örebro universitet
Camilla Göras, Med.dr, Högskolan i Gävle
Desiree Wiegleb-Edström, docent, Örebro universitet

Seminarieledare: Marie Holmefur, professor

Språk: Presentation av material sker på engelska. Efterföljande diskussion på svenska.

Information om manuset:

Det första manuset är en litteraturöversikt och handlar om främjande och hindrande faktorer i handledningssituationen av anestesisjuksköterskestudenter i operationsmiljö.

Det andra manuset beskriver en intervjustudie och handlar om anestesisjuksköterskestudenters lärande i operationsmiljö utifrån ett handledarperspektiv.   

Anmäl dig här senast 10 maj så kommer manus och Zoom-länk att skickas till dig en vecka före seminariet.