Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Halvtidsseminarium: Lena Axelsson Svedell

Lena Axelsson Svedell håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

ons 17 apr 2024
13:15 - 16:00
X2407, X-huset, Campus USÖ

Arbetets titel: "Physical exercise as treatment in adult ADHD - a physiotherapeutic perspective".

Sakkunniga:

Ylva Ginsberg, Docent, Karolinska Institutet
Ylva Nilsagård, Docent, Örebro universitet

Seminarieledare: Nikolaos Venizelos, professor emeritus

Anmäl dig här senast 9 april så kommer manus och Zoom-länk att skickas till dig en vecka före seminariet.

Språk: Presentationen hålls på engelska och efterföljande diskussion på svenska. 

På seminariet kommer de första forskningsresultaten som utvärderar en ny intervention START- Stöd i aktivitet, rörelse och träning för vuxna med adhd - att presenteras. De två delstudierna har RCT design och undersöker genomförbarhet för interventionen, samt interventionens effekt på kroppskännedom och rörelsekvalitet hos deltagarna.

Planering för fortsatta delarbeten i syfte att utvärdera metoden, samt etiska överväganden