Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Halvtidsseminarium Maria Wikström

Halvtidssemenarium Maria Wikström

fre 12 feb 2021
13:00 - 15:00
C2409, Campus USÖ

Halvtidsseminarium: Maria Wikström

Maria Wikström håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: Combined arterial and venous endovascular occlussion-a new treatment method for traumatic retrohepatic venous injuries?

Sakkunniga:
Mikael Öman, Docent, Umeå Universitet, inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Lena Blomgren, Affilerad forskare, överläkare, Örebro universitet, Karolinska universitetssjukhuset

Seminarieledare: Tal Hörer

Mer information på universitets hemsida