Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Halvtidsseminarium: Martina Carlsen Misic

Martina Carlsen Misic håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

fre 03 nov 2023
10:00 - 12:00

Arbetets titel: ”Neonatal smärtskattning och behandling, nästa steg”

Sakkunniga:
Helena Wigert, docent, Göteborgs universitet
Helle Haslund Thomsen, docent, Aalborg University
Malin Karlberg Traav, Med Dr, Örebro universitet

Seminarieledare: Fredrik Alm, Med Dr

Språk: Presentationen hålls på engelska och efterföljande diskussion på svenska. 

Anmäl dig här senast 26/10 så kommer manus och Zoom-länk att skickas till dig en vecka före seminariet.