Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Halvtidsseminarium: Maximilian Forssten

Maximilian Forssten håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

fre 09 dec 2022
08:30 - 12:00

Arbetets titel: The Role of Frailty in Managing Hip Fracture Patients: The Orthopedic Hip Frailty Score

Sakkunniga:
Maziar Mohaddes, docent, Göteborg universitet
Kjell G Nilsson, professor, Umeå universitet

Ordförande: Magnus Olivecrona, Örebro universitet