Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Halvtidsseminarium: Per Cajander

Per Cajander håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

fre 26 nov 2021
13:00 - 16:00
C2409, X-huset, Campus USÖ

Arbetets titel: Risk of pulmonary aspiration during anesthesia and sedation

Sakkunniga: 
Docent Mats Enlund, överläkare vid Aniva-kliniken, Västmanlands sjukhus
Docent Eva Szabo, överläkare vid kirurgikliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Ph.D. Daniel Bergemalm, specialistläkare, Medicinsk gastroenterologi, Universitetssjukhuset Örebro

Seminarieledare: Kristofer Nilsson