Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Halvtidsseminarium: Rose-Marie Wilnerzon Thörn

Rose-Marie Wilnerzon Thörn håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

mån 11 mar 2024
13:00 - 16:00
X4425, X-huset, Campus USÖ

Arbetets titel: Effects and experiences of immediate mobilization in elective colorectal surgery patients

Sakkunniga:
Malin Nygren-Bonnier, docent, Karolinska Institutet
Maria Hälleberg Nyman, docent, Örebro universitet
Ioannis Oikonomakis, PhD, Örebro universitet

Ordförande: Elisabeth Westerdahl, Örebro Universitet