Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Halvtidsseminarium: Sofie Högström

Sofie Högström håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

fre 02 jun 2023
10:15 - 12:00
X2409, Campus USÖ

Arbetets titel: "Functional abdominal pain disorders in children; effects and experiences of a dance- and yoga intervention".

Sakkunniga: 
Johas Halfvarson, överläkare, professor, Örebro universitet
Sara Frygner Holm, leg fysioterapeut, med.dr, Uppsala universitet
Agneta Uusijärvi, överläkare, med.dr, Karolinska institutet

Seminarieledare: Karin Hugelius, docent, Örebro universitet

Språk: Presentationen hålls på engelska och efterföljande diskussion på svenska. 

Anmäl dig här senast 25 maj så kommer manus att skickas till dig en vecka före seminariet.

Information om avhandlingsarbetet: Avhandlingen kommer att innehålla fyra delstudier, baserade på data från en randomiserad kontrollerad studie, med övergripande syfte att  undersöka effekter och upplevelser av en intervention med dans och yoga (Just In TIME) för 9-13 åriga flickor med återkommande magsmärta. Delarbete 1 är en kvantitativ studie som undersöker effekten av dans och yoga interventionen på maximal magsmärta analyserad med linear mixed effect model. Delarbete 2 är en kvalitativ intervjustudie som genom innehållsanalys belyser barnens upplevelser av dans och yoga interventionen. Delarbete 3 är en kvantitativ studie som utvärderar effekten av dans och yoga interventionen på smärtfrekvens, depressiva besvär, somatiska symtom, skolfrånvaro och livskvalité. ANOVA och ANCOVA planeras som analysmetod. Delarbete 4 planeras vara en kvalitativ studie som kommer att belysa föräldrarnas upplevelser av hur deras döttrar, med funktionell magsmärta, påverkats av att delta i dans och yoga interventionen. Delarbete 1 och 2 är publicerade och delarbete 3 är pågående.