Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Halvtidsseminarium: Wolfgang Krauss

Wolfgang Krauss håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenenskaper.

tor 28 okt 2021
10:00 - 12:00
Sal C2407, Campus USÖ, Örebro universitet

Arbetets titel: "Applications of Quantitative MRI in Diagnostic Radiology"

Sakkunniga:
Professor Anders Persson, Linköpings universitet
Docent Sven-Olof Andersson, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro 
Docent Jakob Ström, Neuro-rehabkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Seminarieledare: Per Thunberg