Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Handledning i dokumentation av samordnad individuell plan (SIP)

Den samordnade individuella planen (SIP) är ett delat ansvar! Därför vill vi bjuda in ALLA som dokumenterar SIP till handledning, vare sig du leder SIP-mötet eller endast dokumenterar de mål och insatser du ansvarar för.

mån 14 nov - tor 24 nov 2022
00:00 - 00:00
Digitalt via Teams

SIP är ett viktigt redskap för att ge den enskilda delaktighet där det är flera vård- och omsorgsgivare involverade. Planen behöver vara funktionell och läsbar för den person den är till för – den enskilda patienten eller brukaren.

Inom kort kommer SIP som dokumenteras i Lifecare SP att publiceras på 1177, som regionens journal görs idag. Då vill patient och närstående ta del av en plan som de förstår och känner igen sig i.

Därför vill vi erbjuda handledning
Handledningen är en uppföljning av SIP-utbildningen som genomfördes under våren.

En nyligen gjord granskning visar att dokumentationen av SIP behöver förbättras. Bland annat ses svårigheter i att dokumentera patientens mål. Handledning och goda exempel efterfrågas och vi vill prova det här sättet att ge detta.

Handledningstillfället ges av Kristina Luhr tillsammans med två erfarna vårdsamordnare, Elisabeth Adamsson (samordnande vårdsamordnare) och Siham Kanat-Blomkvist.

Vi bjuder in till fyra öppna tillfällen för handledning i dokumentation. Avsätt tid för det tillfälle som passar dig bäst!

Innehåll

  • Teori – vad är SIP och varför görs SIP
  • Presentation av goda exempel
  • Frågor från er – diskussion och handledning

Datum och länkar

Vi erbjuder en timmas digital handledning vid fyra tillfällen i november 2022:

14 nov kl 13-14 – Anslut till mötet

16 nov kl 08-09 – Anslut till mötet

22 nov kl 11-12 – Anslut till mötet

24 nov kl 14-15 – Anslut till mötet

Målgrupp

Du som dokumenterar SIP – även du som enbart dokumenterar de delmål och insatser du ansvarar för är välkommen.

Anmälan

Ingen anmälan behövs! Du ansluter via länken för respektive mötestillfälle. Kom i tid så du inte missar teoridelen.

Kontakt