Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Handledning i dokumentation av samordnad individuell plan (SIP)

Den samordnade individuella planen (SIP) är ett delat ansvar! Därför vill vi bjuda in ALLA som dokumenterar SIP till handledning, vare sig du leder SIP-mötet eller endast dokumenterar de mål och insatser du ansvarar för.

tis 31 jan - tor 09 feb 2023
00:00 - 00:00
Digitalt via Teams

SIP är ett viktigt redskap för att ge den enskilda delaktighet där det är flera vård- och omsorgsgivare involverade. Planen behöver vara funktionell och läsbar för den person den är till för – den enskilda patienten eller brukaren.

Vi ska bli bra på att dokumentera SIP!
En nyligen gjord granskning visar att dokumentationen av SIP behöver förbättras. Bland annat ses svårigheter i att dokumentera patientens mål. Under våren 2023 kommer alla pågående SIP som dokumenteras i Lifecare SP att publiceras på 1177. På samma sätt som regionens journal görs idag. Då vill patient och närstående ta del av en plan som de förstår och känner igen sig i.

Våren 2022 hölls en digital SIP-utbildning och under hösten hölls fyra välbesökta handledningstillfällen. Vi vill nu följa upp med ytterligare handledningstillfällen och bjuder därmed in till fyra öppna tillfällen. Avsätt tid för det tillfälle som passar dig bäst!

Handledningstillfället ges av Kristina Luhr tillsammans med samordnande vårdsamordnare Elisabeth Adamsson.

Innehåll

  • Teori – vad är SIP och varför görs SIP
  • Presentation av goda exempel
  • Frågor från er – diskussion och handledning

Datum och länkar

Vi erbjuder en timmas digital handledning vid fyra tillfällen:

31 januari kl 13-14 – Anslut till mötet

2 februari kl 08-09 – Anslut till mötet

6 februari kl 11-12 – Anslut till mötet

9 februari kl 08-09 – Anslut till mötet

Målgrupp

Du som dokumenterar SIP – även du som enbart dokumenterar de delmål och insatser du ansvarar för är välkommen.

Anmälan

Ingen anmälan behövs! Du ansluter via länken för respektive mötestillfälle. Kom i tid så du inte missar teoridelen.

Kontakt