Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Informationsträff - forskning inom kommunal vård och omsorg i Örebro län med inriktning äldre

Med syfte att bl.a. skapa kontakt mellan potentiella handledare och potentiella doktorander samt andra forskningsintresserade medarbetare. Även personer i ledningsfunktion är välkomna.

tis 17 maj 2022
15:00 - 18:00
tis 03 maj 2022
USÖ, M-huset, konferensrummen Sottern och Unden

Samverkansforum Äldre bjuder in till en informationsträff om forskning inom kommunal vård och omsorg i Örebro län med inriktning äldre.

Med utgångspunkt från en strategisk satsning och kommande utlysning av medel för doktorander från de kommunala verksamheterna är ett syfte att skapa kontakt mellan potentiella handledare och potentiella doktorander och andra forskningsintresserade medarbetare. Även personer i ledningsfunktion välkomnas. Under eftermiddagen presenteras olika projektidéer och möjlighet ges att diskutera med forskare.

Till vilka riktar sig informationsträffen?

Informationsträffen riktar sig till dig som:

  • arbetar inom kommunal vård och omsorg och har avslutade eller pågående magisterstudier
  • är forskare med intresse att åta dig handledning av potentiella doktorander inom området Äldre
  • har ledningsuppdrag inom kommunal vård och omsorg

Mer information och anmälan hittar du här!