Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Instruktörsutbildning i klinisk bedömning kopplat till beslutsstöd

Instruktören i klinisk bedömning kopplat till beslutsstöd har ansvar för att utbilda sjuksköterskor i den egna verksamheten och arbetar på uppdrag av den egna kommunen.

ons 09 mar - tor 10 mar 2022
08:30 - 16:00
tor 03 mar 2022
Eken, Eklundavägen 1, Örebro

Som instruktör innebär det att du efter avslutad kurs självständigt kan

  • identifiera, bedöma och prioritera behov av medicinska insatser enligt beslutsstödet
  • genomföra en medicinsk bedömning utifrån de riktlinjer som finns angivna i beslutsstödet
  • identifiera och bedöma patientens behov av omvårdnad i komplexa vårdsituationer samt föreslå  interventioner utifrån beslutstödets prioriterade mål
  • hantera en undervisningssituation i klinisk bedömning kopplat till beslutsstödet
  • hantera informationsöverföring kring den enskilda när beslutsstödet används

Program

Dag 1: föreläsning – fördjupad kunskap om beslutsstöd och klinisk bedömning

Dag 2: arbete i grupper samt examination

Utbildare

Fredrik Svensson, Leg SSK, samverkansledare Region Örebro län och Anders Widmark, spec. SSK Anestesi-/Intensiv-/Ambulans- och Akutsjukvård, Fil.mag. Universitetsadjunkt inom omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot akutsjukvård och hälso- och sjukvård i hemmet Mälardalens Högskola.

Målgrupp

Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård i Örebro läns kommuner med uppdrag inom egna verksamheten som instruktör i klinisk bedömning kopplat till beslutsstöd i kommunal hälso- och sjukvård.

Anmälan senast

3 mars 2022

Kontakt

Frågor angående utbildningen besvaras av Fredrik Svensson.

Fotograf Håkan Risberg

Fotograf Håkan Risberg