Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Juridik kring LVM

Utbildare är Jonas Reinholdsson, Kommunlex AB. Jonas är jur.kand. och har en bred erfarenhet av kommunal förvaltning och mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol.

mån 13 feb 2023
09:00 - 16:00
Sista anmälningsdag -
tis 24 jan 2023
City Konferenscenter

Innehåll

 • Socialnämndens skyldighet att sörja för hjälp och vård för att enskilda ska komma ifrån missbruk
 • Rätten till bistånd enligt SoL
 • Det uppsökande ansvaret
 • Principerna i SoL om frivillighet, rätt till självbestämmande och integritet
 • Skyldigheten att ingripa till skydd för enskilda vid allvarligt fortgående missbruk
 • Gränsdragnings mot andra huvudmäns ansvar
 • När ska en utredning enligt 7 § LVM inledas
 • Förutsättningar för vård enligt LVM
 • Fortgående missbruk
 • Hälsoindikationen, den sociala indikationen och faroindikationen
 • Omedelbart omhändertagande
 • Domstolsprocessen vid omedelbart omhändertagande och ansökning om vård
 • Praktiska tips för muntlig förhandling
 • Vägledning för handläggning
 • När ska LPT tillämpas och inte LVM
 • Särskilda för unga vuxna 18 - 21 år
 • Rättsliga nyheter, intressanta domar
 • Nya lagförslag
 • Deltagarnas egna frågor

Målgrupp

Handläggare, gruppledare, chefer inom missbruksvård i socialtjänsten i Örebro län.

Kostnad

1490 kr inkl fika och lunch.

Sista anmälningsdag

24 januari 2023

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO