Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Juridisk fördjupningskurs inom försörjningsstöd

Juridisk fördjupningskurs inom försörjningsstöd med nyheter i lagstiftningen och aktuell praxis. Kursen riktar sig i första hand mot dem som deltagit i tidigare kurs om juridiken inom försörjningsstödet och till dem som har grundläggande kunskaper i ämnet.

fre 16 apr 2021
09:00 - 16:00
Digitalt via Teams

Frågor som tas upp är bl a

  • Bedömningen i mer komplicerade försörjningsstödsärenden.
  • Vad innebär i praktiken socialtjänstlagens krav på att den som kan arbeta ska stå till arbetsmarknadens förfogande?
  • Vad gäller vid normöverskott innan ansökan och hur länge kan sådana överskott räknas som inkomst för klienten?
  • Hur hanteras ärenden där försörjningsstödet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika uppfattningar om enskildas förmågor och behov?

För detaljerat innehåll, se inbjudan. Utrymme för deltagarnas egna frågor finns.

Föreläsare

Jonas Reinholdsson, Kommunlex AB. Jonas är jur.kand. och har en bred erfarenhet av kommunal förvaltning, bl.a. från arbete inom socialtjänsten. Han har mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol, som jurist vid Stockholms läns landsting och som förbundsjurist vid SKL. Jonas är en av författarna till boken "Kommunallagen - Kommentarer och praxis".

Målgrupp

Handläggare och chefer inom försörjningsstöd.

Anmälan senast

1 april 2021

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO