Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Krångliga faderskapsutredningar

På begäran av nätverket för familjerättssekreterare erbjuds en utbildningsdag om krångliga faderskapsärenden med särskilt fokus på ärenden med utlandsanknytning.

mån 07 nov 2022
08:30 - 16:00
Sista anmälningsdag -
lör 29 okt 2022
Conventum, Örebro

Det praktiska arbetet vävs ihop med juridiken och MFOF:s föreskrifter och allmänna råd, då dessa styr den praktiska handläggningen. Exempel tas upp för att vara mer konkret.

  • Underrättelse från Skatteverket om barn invandrat med förälder/föräldrar
  • Handlingar från hemlandet
  • Kontakt med UD/ hemlandets ambassad eller konsulat i Sverige
  • Bistånd från svensk ambassad
  • Mödrar som inte lämnar uppgifter
  • Bekräftelse/nedläggning/avslutning
  • Ifrågasättande av bekräftelse (vad det innebär att bistå enbart med rådgivning
  • Hemvist-begreppet
  • Surrogatärenden

Ca 30 minuter på slutet av avsatt för frågor. Skicka in egna frågeställningar för att få ut det mesta av utbildningen! Senast den 5 oktober via Tarja Nordling.

Utbildare är Irena Nakevska som har arbetat med familjerätt sedan 2005. Sedan 2013 håller Irena i faderskapsutbildningen som anordnas årligen av Familjerättssocionomernas riksförening och i skräddarsydda utbildningar i faderskapsfrågor för kommunerna runt om i landet (2014 var hon hos oss).

Målgrupp

Medarbetare och arbetsledare inom familjerätt.

Utbildaren deltar digitalt och vi sitter tillsammans för att kunna diskutera med varandra.

Kostnad

1000 kr inkl fika och lunch.

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO