Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kunskapsfrukost på tema: De många fördelarna med klimatomställningen

Samhället är splittrat i klimatfrågan och framtiden målas oftast ut som katastrofal – både om vi når klimatmålen och om vi inte gör det. Men stämmer verkligen denna bild?

fre 26 jan 2024
08:00 - 09:00
Sista anmälningsdag -
lör 20 jan 2024
Digitalt via Teams

Forskningen visar att vi redan har många av åtgärderna vi behöver för att minska utsläppen. Dessutom vet vi att dessa åtgärder kan ha många andra positiva effekter, bl.a. för folkhälsa och jämlikhet. För att undersöka det närmare välkomnar vi dig till en föreläsning och ett samtal om fördelarna med att minska klimatutsläppen.

Syftet med frukosten – öka kunskapen om fördelarna med en klimatomställning och visa på en möjlig vision för en positiv framtid. 

Vi tar upp frågor som

  • Vad säger forskningen om klimatförändringarna?
  • Kommer vi att klara målen i Parisavtalet?
  • Vilka åtgärder behöver vi gör för att minska utsläppen?
  • Vilka positiva effekter kan minskade utsläpp ha på folkhälsan?
  • Vilka andra positiva effekter kan vi få i samhället?
  • Hur kan framtiden se ut 2050?

Vi får lyssna till Katja Hagström, utvecklingsledare på Energi och klimat, Regional utveckling, som pratar utifrån frågeställningen: Så bra kan vår framtid bli 2050 när vi nått klimatmålen.

Datum

26 januari 2024 kl 8-9 (föreläsning fram till 8:45, sedan frågestund).

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner inom kommun, region och civilsamhället samt övriga samarbetsparter i Örebro län.

Plats

Digitalt via Teams. Länk skickas ut ett par dagar innan mötet.

Anmälan senast

20 januari 2024

Kontakt

Flod