Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kunskapsfrukost på tema: Kultur och hälsa – regionala satsningar

Vilken roll kan kultur spela för hälsan? Kultur och ideell sektor har sedan 2021 en politisk inriktning på kultur och hälsa, med fokus på psykisk hälsa, funktionsnedsättning, unga och äldre. Hur tar man sig an ett så stort och viktigt uppdrag?

fre 31 maj 2024
08:00 - 09:00
Sista anmälningsdag -
tis 28 maj 2024
Digitalt via Teams

Att jobba på regional nivå innebär att befinna sig ganska långt från den direkta verksamheten, i stället ligger fokus på möjliggörande och främjande. Under Kunskapsfrukosten kommer vi att få höra om några av dessa satsningar där dans och litteratur står i centrum.

Gäster denna gång är Mia Eklund, utvecklingsledare dans, Region Örebro län och Monika Ragnarsson, sjuksköterska/danspedagog samt Linda Berg Ottoson, utvecklingsledare bibliotek, Region Örebro län. 

Linda berättar om biblioterapi i allmänhet, olika sätt att använda sig av läsande och skrivande för att främja hälsa, och metoderna Shared reading och Reflekterande skrivande i synnerhet.

Mia och Monika berättar om den uppsökande fortbildningsinsatsen ”Dans för personer med kognitiv svikt och demensdiagnos” som erbjuds länets vård- och omsorgsboenden, där man genom dans kan öka hälsan psykiskt, fysiskt och socialt hos målgruppen.

Datum

31 maj 2024 kl 8-9 (föreläsning fram till 8:45, sedan frågestund).

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner inom kommun, region och civilsamhället samt övriga samarbetsparter i Örebro län.

Plats

Digitalt via Teams. Länk skickas ut ett par dagar innan mötet.

Anmälan senast

28 maj 2024

Kontakt

Dans äldre