Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Långsiktigt placerade barn

2020 placerades 19 000 barn och unga i familjehem. Av dem kommer ungefär en femtedel att växa upp i familjehem. Utgångspunkten är att barn som är placerade i familjehem ska återförenas med sina biologiska föräldrar. Men ibland är en återförening inte det bästa för barnet. Hur kan socialtjänsten i dessa fall arbeta för att skapa en stabil och trygg uppväxt för barnet?

tis 31 maj 2022
08:30 - 15:30
Club700, Conventum, Örebro
Sista anmälningsdag -
mån 02 maj 2022

På den här konferensen kommer Socialstyrelsen tillsammans med Länsgemensamt regionalt stöd i Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län och Knas Hemma att lyfta frågan om hur tryggheten och stabiliteten för de långsiktigt placerade barnen kan stärkas.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, metodutvecklare och handläggare som arbetar med placerade barn och motsvarande funktioner inom familjerätt.

Program

08.30–09.30 Välkommen
Anna Svennblad, utredare Socialstyrelsen och Elin Torebring, jurist Socialstyrelsen, inleder med att berätta om projektet. Vilka är barnen som är placerade under en längre tid? Vilka utmaningar finns i socialtjänstens arbete? Socialstyrelsen informerar om gällande lagstiftning som rör tryggheten för barn som är långsiktigt placerade i familjehem.

09.30–10.00 Fika

10.00–12.00 Workshop med Knas Hemma
Knas Hemma är en barnrättsorganisation som arbetar för barn och unga i samhällsvård. I den här workshopen får vi genom deras framtagna metod Byt perspektiv möjlighet att utifrån olika perspektiv och roller tillsammans utveckla vårt arbetssätt med barn i behov av långsiktigt boende utanför sitt föräldrahem. Ambassadörer från Knas Hemma kommer guida oss genom hela workshopen.

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Samverkan mellan biologföräldrar och familjehem
Carin Adler, gruppledare, och Ylva Forslund, enhetschef öppenvården socialtjänsten i Kumla, presenterar deras arbete med biologföräldrar under placeringstiden för att den ska bli som bra som möjligt och för att umgängena mellan barn och föräldrar ska vara främjande för placeringen.

13.30–14.00 Att jobba med förstärkta familjehem, ett långvarigt stöd
Fokus är Eskilstuna kommuns arbete med förstärkta familjehem där syftet är att ge ett utökat och mer tillgängligt stöd över tid. Genom förstärka familjehem så möter de upp barn och unga med komplexa behov. De jobbar utifrån ett barnperspektiv med målsättning att förhindra sammanbrott. Marina Dollsén, Catarina Björkman och Fredrik Thileld, familjehemssekreterare med fokus på förstärkt familjehemsvård i Eskilstuna presenterar.

14.00–14.20 Informationsfilm ”Barn som är långsiktigt placerade i familjehem”
Socialstyrelsen visar filmen ”Barn som är långsiktigt placerade i familjehem”, som vänder sig till familjehem för att ge dem information om de tre olika juridiska alternativ som finns när ett barn behöver ett långsiktigt boende utanför sitt föräldrahem. Socialstyrelsen presenterar även ett stödmaterial till filmen vars syfte är att ge socialtjänsten tips och stöd när de vid olika tillfällen önskar visa filmen.

14.20–14.45 Fika

14.45–15.15 Hanna – en familjehemsmamma med erfarenhet av att bo i familjehem
Hanna kommer berätta om hur hon tänker kring familjehemmets roll att hitta vägar för varaktiga relationer. Hur kan man göra och vad kan det betyda för barnet?

15.15–15.30 Avslut
Socialstyrelsen avslutar dagen.

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO