Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Länsdialog ny socialtjänstlag

Välfärd och folkhälsa bjuder tillsammans med SKR in chefer, strateger/planerare och politiker inom socialtjänstens verksamheter till en länsdialog om nya socialtjänstlagen. Syftet är att vi tillsammans kommer vidare i förberedelserna inför reformen.

ons 04 sep 2024
08:30 - 16:00
Immanuelskyrkan, Örebro
Sista anmälningsdag -
ons 14 aug 2024

Dagen innehåller både erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och föreläsningar, bland annat:

  • Genomgång av reformen – hittills känt om innehåll, Niklas Eriksson, SKR
  • Kunskapsbaserad socialtjänst, uppföljning, Malin Michael, SKR, Wenche Dahl, Kumla kommun
  • Tidiga insikter för tidiga insatser nationellt och lokalt, Hanna Turesson Bernehed, Samhällsnytta och Eija Kilpala, Nora kommun
  • Ny organisation individ- och familjeomsorg Örebro kommun
  • Avtalssamverkan, SKR

Programmet kan komma att ändras något.

Målgrupp

Chefer, strateger/planerare och politiker inom alla delar av socialtjänsten i Örebro läns kommuner.

Kostnad

Ingen avgift!

Kontakt

Hanna Turesson Bernehed

Tjänstedesigner

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Klubba hammare