Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Manusseminarium - Diego Montiel Rojas

Titel: Mediterranean Diet for Sarcopenia Prevention in Older European Adults: Results of the NU-AGE One-Year Multi-Centre RCT

tis 04 maj 2021
10:00 - 12:00
ZOOM

Seminarium vid Institutionen för Hälsovetenskaper (Idrottsvetenskap)

Presentatör: Diego Montiel Rojas, doktorand

Granskare:
Mikael Karlsson, dietist samt doktorand (Linderbergs lasarett) och Adrian Meehan, med.dr. geriatriker (Universitetssjukhuset Örebro)

Seminarieledare: Margareta Möller, aff. professor

Anmäl dig till seminariet här senast 26 april, så kommer manus samt Zoomlänk att skickas till dig en vecka före seminariet.