Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Manusseminarium - SVAN-projektet (Lars-Olov Lundqvist, André Frank, Anna Duberg)

Titel: Effects of Structured Water Dance Intervention (SWAN) on muscular hypertonia in adults with severe or profound intellectual and multiple disabilities

mån 03 maj 2021
10:00 - 12:00
ZOOM

Presentatörer: Lars-Olov Lundqvist (adj professor), André Frank (leg sjukgymnast), Anna Duberg (med.dr.)

Granskare: Peter Appelros (docent), Anna Philipson (doktorand)

Ordförande: Lars-Olov Lundqvist (adj professor)

Anmäl dig till seminariet här, så kommer manus samt ZOOM-länk att skickas till dig ca en vecka före seminariet.