Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Molnbullar smakar delikat - Upplevelsebaserad och gemensam läsning med yngre barn

Sara Hvit Lindstrand kommer i denna digitala föreläsning berätta om hur pedagoger och forskare tillsammans skapade aktiviteter utifrån bilderböcker. Sara presenterar exempel på iscensättningar som möjliggjort för barn att uttrycka sig såväl verbalt som kroppsligt och estetiskt i relation till bilderbokens innehåll. Aktiviteterna kan med fördel även användas på bibliotek. Vidare diskuteras vikten av att barn ges möjlighet att använda alla sina språk, att transspråka, i relation till bilderboken.

tis 07 maj 2024
09:30 - 10:30
Sista anmälningsdag -
tor 02 maj 2024
Digitalt via Zoom

Målgrupp

Personal på bibliotek, barnhälsovård, logopedi, öppen förskola, familjecentral, förskola med flera

Anmälan

Anmäl dig senast den 2 maj.

Föreläsningen kommer att spelas in och alla som anmäler sig får en länk till inspelningen som ger en möjlighet att se föreläsningen under två veckor i efterhand.

Länken till den digitala föreläsningen kommer i bekräftelsemejlet.

Kostnad

Föreläsningen är kostnadsfri.

Om föreläsaren

Sara Hvit Lindstrand är lektor i pedagogik med inriktning förskola vid Jönköpings universitet. Hennes forskning handlar om förskolebarns språkande relaterat till meningsskapande och multimodalitet.

I föreläsningen beskriver också Sara Hvit Lindstrand ett specifikt forskningsprojekt där hon och Catarina Schmidt använde bilderboken Molnbullar av Baek Heena som utgångspunkt i sitt arbete.

Arrangörer

Föreläsningen är en del i en föreläsningsserie som arrangeras av Region Östergötland, Region Värmland Region Västmanland och Region Örebro län.