Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium kring de nationella riktlinjerna för adhd och autism

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för adhd och autism publiceras 221020. I ett samarbete mellan hälso- och sjukvårdens Utvecklingsenhet, Område välfärd och folkhälsa, lokalt programområde (LPO) psykisk hälsa och Socialstyrelsen anordnas ett webbinarium med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna.

tor 24 nov 2022
09:00 - 12:00
tis 08 nov 2022
Digitalt via Teams

Webbinariet är gemensamt för de regionala och kommunala verksamheterna.

Representanter från Socialstyrelsen kommer att presentera riktlinjerna. Resultat från de lokalt genomförda gap-analyserna inom kommun och region presenteras och det kommer att bli möjlighet till frågor och diskussioner kring rekommendationerna i riktlinjerna.

Målgrupp

Strategiska chefer inom olika delar av den regionala och kommunala hälso- och sjukvården, elevhälsan och socialtjänsten i Örebro län. Politiker med ansvar för dessa verksamheter.

Kostnad

Ingen avgift!

Anmälan senast

8 november 2022

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO