Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nätverksträff för ABC-gruppledare

Det är dags för nätverksträff för dig som är gruppledare i ABC 3-12 år. Vid träffen får du möjlighet att utbyta erfarenheter kring framgångsfaktorer och utmaningar kring din roll. Du får även information kring nuläget gällande familjer i ekonomisk utsatthet och barnfattigdom. Tillsammans reflekterar vi hur vi kan utveckla vårt arbete för att nå fler föräldrar.

tis 23 nov 2021
09:00 - 12:00
Sista anmälningsdag -
tor 18 nov 2021
Eklundavägen 1, Örebro. Lokal Gästmatsalen

Samverkansarbetet och implementering av föräldraskapsstödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) 3-12 år går framåt. Vår strävan och gemensamma mål att alla föräldrar eller annan viktig vuxen runt barnet ska ha tillgång till ett kunskapsbaserat stöd i sin roll som förälder.

Välkommen på vår nätverksträff för ABC-gruppledare!

Avgift

Nätverksträffen är kostnadsfri och genomförs med stöd av Länsstyrelsen i Örebro län. Det ingår fika.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annat namn. Vid avanmälan faktureras 500 kr. Moms tillkommer.

Målgrupp

Du som är gruppledare i föräldraskapsstödsprogrammet Alla Barn i Centrum 3-12 år i Örebro län

Innehåll för dagen

  • Nuläge kring samverkansarbetet gällande föräldraskapsstödsprogram och föräldraskapsstöd i stort i länet.
  • ABC-instruktörerna Katarina Regius och Jessica Widenström handleder oss i ABC.
  • Maria Lindborg, samordnare för region Örebro läns barnfattigdomsarbete informerar oss om nuläge kring familjer i ekonomisk utsatthet och låter oss reflektera kring hur vi når utsatta grupper.
Orange A, lila B och grönt C står tätt intill varandra på en vit bakgrund. Under ABC står texten Alla barn i centrum inuti en lila box.

Kontakter

Marie Cesares Olsson

Utvecklingsledare: Folkhälsa