Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

NPÖ-producentskap

Att enkelt kunna ta del av olika vårdgivares patientinformation är en viktig förutsättning i förflyttningen mot en nära vård. För att stödja kommunernas arbete i länet med att publicera patientinformation via Nationell patientöversikt (NPÖ) anornas denna inspirationsworkshop.

fre 28 okt 2022
13:00 - 16:00
lör 15 okt 2022
Eklundavägen 1, Örebro

Bakgrund
I den tidigare Regionala digitala agendan fattade länets kommuner 2014 ett gemensamt beslut om att senast 2020 producera patientinformation via NPÖ, för att säkerställa en sammanhållen journalinformation oberoende av huvudman.

I dialog med länets Socialchefer har aktiviteter identifierats för att stödja arbetet. Där ingår att skapa ett nätverk för kommunerna där möjlighet ges att samverka i frågor kring införande och en inledande inspirationsworkshop. Nätverket  kommer sedan arbeta vidare med att enas om det aktuella informationsinnehållet som ska publiceras samt samverka kring kvalitetsförbättrande åtgärder av journalinnehållet.

Medverkande
Arrangemanget leds av Anna Mann, verksamhetsutvecklare Digitala vårdmiljöer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Karin Brage, utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa. 

Vid inspirationsworkshopen deltar även Inera via Karin Bengtsson, strateg och Maria Ehrndal, chef för Ineras kommungrupp. De kommer beskriva processen att bli producent samt också ge exempel på hur andra kommuner i landet arbetar med frågan.

Målgrupp

Utsedda ansvarig för införande av NPÖ-producentskap i respektive kommun samt berörda chefer.

Kostnad

Ingen avgift! Vi bjuder på fika.

Anmälan senast

15 oktober 2022

Kontakt